Hoppa till innehåll

Vårt arbetssätt

Råtthjälpen är en ideell förening som aktivt arbetar för att minska antalet utsatta tamråttor i Sverige, och hjälpa tamråttor i nöd till en ljusare framtid. Vårt huvudsakliga syfte är att fånga upp tamråttor som inte har någonstans att ta vägen och hjälpa dem vidare till ett hem där de kan få leva tills de slutligen vandrar vidare. Råtthjälpen ska vara en sista utväg när inga andra alternativ finns – ett skyddsnät som fångar upp de individer som verkligen behöver det.

​Vi strävar efter att ha ett rikstäckande nätverk av engagerade människor och att ha kontakt med de djurskyddsorganisationer som verkar i de län där vi finns. Genom spridandet av information, dels om god råtthållning och dels om tillvägagångssätt vid anmälan till Länsstyrelsen, verkar vi även för att missförhållanden hos privatpersoner eller djurbutiker uppmärksammas och anmäls, allt för att i längden bidra till ett djurvänligare samhälle.

Vi arbetar efter principen att det under normala omständigheter ligger på ägarens ansvar att försöka omplacera sina tamråttor om så krävs, men vid akuta fall eller fall där ägaren av någon anledning inte själv lyckas lösa situationen kan Råtthjälpen gå in och göra ett omhändertagande av råttan eller råttorna. Vi är noga med att poängtera att alla någon gång kan hamna i den sitsen att man inte längre kan hantera situationen på egen hand och därför tvingas omplacera sina tamråttor av olika anledningar. Det är absolut ingenting att skämmas över – tvärtom, det är därför vi finns! Att vända sig till oss när situationen är ohållbar är modigt. Det är att ge sina tamråttor en andra chans.


Det händer att vi även blir kontaktade av personer som har hittat tamråttor utomhus och inte vet vad de ska göra. För att Råtthjälpen då ska gå in och göra en insats, så krävs det att råttorna i fråga verkligen är bekräftade tamråttor, och inte vildråttor eller korsningar mellan vilda och tama råttor.

Vi ställer höga krav på de som tar emot tamråttor från oss. Att adoptera en ny familjemedlem är ett stort beslut och bör tänkas igenom noga. Rätt råtta måste hamna i rätt hem. Nya familjemedlemmar är ingenting man bör skaffa på impuls. Därför jobbar våra kontaktpersoner med att ta reda på så mycket som möjligt om det potentiella nya hemmet innan vi beslutar att placera en råtta hos någon. Målet är att alla råttor som lämnar oss ska få hem där de får stanna hela livet. En symbolisk summa tas ut vid adoption då vi anser att inga djur, oavsett art, bör skänkas bort.

Utöver vår omplaceringsverksamhet arbetar vi även med att öka kunskapen om tamråttan för att på så sätt höja dess status som sällskapsdjur och därigenom förhindra att råttor far illa som en följd av okunskap. Vår högsta önskan är att vårt arbete inte ska behövas. Först när vi inte längre behövs, har vi nått vårt huvudsakliga mål. Fram tills dess fortsätter vi att kämpa för varenda tamråtta

Vi tar avstånd från oseriös avel

Råtthjälpen tar starkt avstånd från oseriös avel och att tamråttor säljs i butik.

Vi vill genom att sprida information undvika att människor stöttar dessa verksamheter, vars huvudsakliga syfte inte är att verka för tamråttan, utan snarare är att göra en ekonomisk vinst på tamråttans bekostnad. Inga tamråttor ska behöva säljas över disk som vilken sak som helst, till vem som helst som råkar ha tillräckligt mycket pengar på fickan. De är värda mer än så.

Vår definition av oseriös avel är all form av avel som inte sätter tamråttans hälsa, temperament och välmående i första rummet. Avel på tamråttor bör aldrig ske utan ett långsiktigt mål att förbättra vår svenska råttstam beträffande temperament, hälsa och livslängd. Detta innebär att vi tar avstånd från uppfödare som tummar på hälsa eller temperament till förmån för utseende, som avlar på ohälsosamma råttor*, som inte kontrollerar potentiella köpare noggrant, som inte följer upp alla kullar för att på så sätt förbättra sitt avelsarbete, som inte tar ansvar för att ingen råtta från deras uppfödning far illa, eller som på annat sätt inte arbetar för tamråttans bästa. 

Både grossister och uppfödare som säljer till djuraffärer hamnar på listan över verksamheter vi inte stöttar, då de omöjligen kan göra uppföljningar på alla råttor som lämnar dem eller kontrollera var råttorna hamnar. Inga seriösa uppfödare säljer till djuraffärer.

* nakna, dubbel rex och andra genetiskt sjuka varianter eller defekter