Hoppa till innehåll

JOBBA SOM JOURHEM

Vad innebär det att vara jourhem?

Som jourhem för Råtthjälpen ställer du upp som tillfälligt hem för en eller flera jourdjur tills ett permanent hem hittats. Jourhemmen är essentiella för vår verksamhet, utan dessa hade många djur aldrig kunnat räddas. Alla vi i föreningen jobbar ideellt och finns spridda över hela Sverige, det vill säga att vi kontaktpersoner i styrelsen sköter all nödvändig kontakt men behöver hjälpsamma själar som kan agera åt oss och öppna sina hem för att ta emot dessa djur när vi inte finns i närheten.

Du kommer inte tjäna någonting på att ställa upp som jourhem, förutom glädjen det ger dig att se framtiden för ett djur ljusna och veta att du precis räddad en eller flera individer. Den glädjen är obeskrivlig!

Varför behövs jourhem?

Råtthjälpen har inget kontor eller lokal, utan jobbar ideellt med personer över hela Sverige att driva föreningen via hemsidan, Facebook sidan och jourhem. Därför är jourhemmen det absolut viktigaste vi har! Smådjur behöver ett tryggt jourhem att mellanlanda hos, ett ställe där de blir väl omhändertagna under tiden de söker nytt kärleksfullt hem. 

Tid i jourhem

Tyvärr är det omöjligt att exakt säga hur lång tid smådjuren kommer att tillbringa i jour innan de adopteras. Om man är intresserad av att vara jourhem är det viktigt att man redan från början talar om om det finns någon bortre gräns eftersom vi föredrar att inte flytta runt på djuren. Att ta smådjur i jour innebär ett helhjärtat ansvarstagande och de som går med på att vara jourhem måste vara medvetna om att det innebär både jobb och ansvar.

Säkerhet

Som jourhem äger ni inte smådjuren men har ansvar för dess säkerhet. Då vi ofta inte vet vad jourdjuren varit med om tidigare, samt att smådjur är väldigt känsliga för plötsliga miljöombyten, bör man undvika att sätta dem i situationer där de känner sig trängda och behöver försvara sig. Därför är det viktigt att kunna läsa signaler och kroppsspråk för att veta när man ska backa och när man kan börja hantera. När smådjuren börjat bli lite mer trygga i sin nya miljö så kan man ta kontakt och börja bygga upp en trygghet till människor. Man får inte heller introducera sina befintliga husdjur med jourdjur utan godkännande från ens kontaktperson.

Löpande dialog

Det är viktigt för oss att vi har en god och öppen dialog med jourhemmet för att vi ska kunna hitta ett så bra och passande hem som möjligt. Jourhemmet ska hålla sin kontaktperson uppdaterad med hur djuren mår. Att kunna ta fina foton i bra kvalitét är ett krav då det underlättar för oss att snabbare kunna hitta ett passande hem. Potentiella adoptionsfamiljer bör även få möjlighet att kunna komma och träffa smådjuren efter överenskommelse men många adoptioner sker på avstånd och det nya hemmet får tillsammans med jourhemmet hitta bra transportlösningar.

Kostnader

Råtthjälpen är ideellt och jobbar med mycket sträva marginaler. Generellt sett kan vi inte erbjuda jourhem ersättning för tex bensin, burinredning, burar, leksaker, foder, allergimediciner eller annat. Vi är mycket tacksamma om ni själva som jourhem bidrar med det ni tycker att djuren behöver. Har ni inte råd med detta vill vi att ni berättar det för oss innan ni säger ja till att ta emot smådjur, gärna redan i er intresseanmälan. Vi kan i vissa fall bidra med burar och annat då vi får in donationer.

Eventuella veterinärkostnader står Råtthjälpen för under förutsättning att jourhemmet inte varit vårdslös i hanteringen av jourdjuren. Eventuella veterinärbesök måste godkännas av Råtthjälpen innan det bokas om det inte är akut. Alla utgifter som ska betalas av Råtthjälpen måste redovisas i form av kvitton.

Hur gammal måste man vara för att få vara jourhem?

Som jourhem måste du ha fyllt 18 år. Undantag görs endast om detta först diskuterats med styrelsen och om personen rekommenderats av andra behöriga inom Råtthjälpen. Är du under 18 år måste kontaktpersonen i ditt län skriva under köpeavtalen för jourdjuren som omplaceras.

Vill du bli jourhem?

Är du intresserad av att arbeta med oss i Råtthjälpen och bli jourhem? Är du inte redan medlem behöver du först registrera och betala in ditt medlemskap. Lämna sedan din ansökan.

Filer

Här kan du se hur vårt jourhemsavtal (svenska/engelska) ser ut samt en bra lista på hur man gör en friskvårdskoll.
OBS! Avtalen ska du inte fylla i själv utan du får det förifyllt av vår jourhemsansvariga.